17- 18 måneder: Gruppekonsultasjon

Utføres av helsesøster og evt. fysioterapeut

FORELDREVEILEDNING:

Spør foreldrene om det er temaer som de ønsker å ta opp. Ta utgangspunkt i barnets og familiens behov, helse, utvikling og livsvilkår.

Foreldrenes trivsel og psykiske helse

Samspill

Kosthold, måltidsvaner

Søvn

Bevegelsesutvikling

Barns miljø og sikkerhet, 6 måender-2 år

Barnehage

 

HELSEUNDERSØKELSER OG VAKSINER:

Vekt og lengde

Psykomotorisk utvikling: Utvikling og kontaktevne: Har barnet en utvikling som forventet mht. sosial funksjon/kontakt, bevegelsesutvikling herav fin- og grovmotorikk

 

 

GENERELL OBSERVASJON:

Vold, overgrep og omsorgssvikt