Søvn

Finn nyttig informasjon om søvn

Konsultasjoner barn 0- 5 år

Graviditet

Finn nyttig info om svangerskapet

Amming & ernæring

Ressurser om amming og ernæring

Psykisk helse og utvikling

Sped- og småbarn

Helsestasjonstjenesten

En trygg kilde til kunnskap om sped- og småbarns utvikling og psykiske helse for deg som jobber i helsestasjonen. Du som er mamma eller pappa vil også finne nyttig informasjon her Nettstedet drives av Spedbarnsnettverket og RBUP Øst og Sør. Vårt mål er at flere sped- og småbarn og deres familier skal få effektiv hjelp så tidlig som mulig. Nettstedet er oppdatert i henhold til nye retningslinjer for helsestasjonen 2017.

Graviditet

Graviditeten innebærer både fysiske og psykiske endringer for mor og det psykologiske svangerskapet utvikler seg parallelt med at magen vokser.
Les mer

Ernæring

Amming, mating og ernæring er sentrale tema både ved hjemmebesøk og i konsultasjoner på helsetasjonen.
Les mer

Søvn

Søvnen styres av nervesystemet som utvikler seg kraftig de første månedene og årene.
Les mer

Utvikling

Barnets utvikling starter allerede mens barnet er i magen og barnet blir født med en rekke egenskaper og ferdigheter.
Les mer

Barnet og familien

Foreldrene er de viktigste personene i et barns liv. Søsken, besteforeldre, venner og de som jobber i barnehagen påvirker selvsagt også barnets utvikling.
Les mer

Sårbare barn

I helsestasjonen har man en unik anledning til å tidlig fange opp barn som er i risiko for utviklingsproblemer, eller som har spesielle behov.
Les mer