Om Helsestasjon 0-5

Helsestasjonstjenesten.no drives av Spedbarnsnettverket ved RBUP Øst og Sør. Med nettstedet ønsker vi å bidra til å støtte helsestasjonen i det viktige arbeidet med å ivareta barna ved å ha fokus på forebygging, risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer i forhold til barnets utvikling og helse.

Vi hjelper deg å gjøre din praksis kunnskapsbasert!

Å holde seg oppdatert kan være en utfordring i en travel jobbhverdag. Derfor har vi laget en side som gjør dette enklere. Vi ønsker med helsestasjonstjenesten.no å gjøre det enkelt å holde seg oppdatert via nettet, slik at du lettere kan bygge dine beslutninger og praksis på kvalitetssikret kunnskap. Nettstedet består av kvalitetssikret informasjon basert på det siste fra forskningen på barn og unges psykiske helse, gjeldende retningslinjer fra Helsedirektoratet og erfarne helsesøstre, jordmødre, forskere og psykologer med ekspertise innen utviklingspyskologis erfaringer og vurderinger. Du vil også finne informasjon om nyttige verktøy som kan brukes i møtet med familier.

 

 

 

 

Vi hjelper deg å gjøre din praksis kunnskapsbasert!