4 uker: gruppekonsultasjon

(Utføres av helsesøster og evt. fysioterapeut)

Spør foreldrene om det er temaer de ønsker å ta opp. Ta utgangspunkt og familiens behov, helse, utvikling og livsvilkår.

AKTUELLE TEMAER:

Samspill mellom barn og foreldre
Amming, evt. morsmelkerstatning
Foreldrenes mobil- og skjermbruk
Bruk av sosiale medier
Behov for D-vimatintilskudd i form av tran eller dråper
Kolikk
Vold, vugging vs. filleristing, overgrep og omsorgssvikt
Bevegelsesutvikling
Infeksjonssykdommer
Barns miljø og sikkerhet, 0-6 måneder
Barnevaksinasjonsprogrammet
Søvn og sovestilling
Rusmiddelbruk (alkohol og andre rusmidler)
Informere om kontroll for mor etter fødsel

HELSEUNDERSØKELSER OG VAKSINER:

Vekt og hodeomkrets (ved behov og etter foreldres ønske)

GENERELLE OBSERVASJONER:

Vold, overgrep og omsorgssvikt