8 måneder: Individuell konsultasjon (evt. gruppekonsultasjon)

Utføres av helsesøster

FORELDREVEILEDNING:

Spør foreldrene om det er temaer som de ønsker å ta opp. Ta utgangspunkt i barnets og familiens behov, helse, utvikling og livsvilkår.

Foreldrenes trivsel og psykiske helse

Samspill mellom foreldre og barn

Amming, evt. morsmelkerstatning

Forberedelse til barnehage

Fast føde

Behov for D-vitamintilskudd i form av tran eller dråper

Tannhelse: tannpuss

Språk og lek

Søvn

Barns miljø og sikkerhet, 6 måneder-2 år

 

TEMA ETTER INDIVIDUELL VURDERING:

Tobakksfritt miljø

 

GENERELL OBSERVASJON:

Vold, overgrep og omsorgssvikt

HELSEUNDERSØKELSER OG VAKSINER:

Vekt, lengde og hodeomkrets på indikasjon

Syn, hørsel og språk

Psykomotorisk utvikling: Observere barnet under aktiviteter med tanke på oppmerksomhet og motoriske ferdigheter