Seminar for kommunehelsetjenesten 29.august ved RBUP

juni 19, 2014

Fokus på psykisk helsehjelp i kommunehelsetjenesten til gravide og barselfamilier. Forskning, erfaringer og gode eksempler.

Mange kommuner i Norge har lagt ned et betydelig arbeid for å styrke den psykiske helsehjelpen til gravide og barselfamilier i løpet av de siste 10 årene.

Målsettingene er både å forebygge fødselsdepresjon, styrke partnerstøtten og sikre spedbarnet en bedre start på livet.

 

Les mer om kursinnhold, se programmet og meld deg på via RBUPS kurskalender.

Om forfatter:

Kommenter

*