Mamma Mia – selvhjelp i tiden før og etter fødsel

Mamma Mia er et  kunnskapsbasert selvhjelpsprogram laget for å fremme trivsel og helse i tiden før og etter fødselen. Det å få barn er en stor endring i livet, og for mange oppleves denne overgangsfasen som ganske krevende.

Svangerskapet og tiden etter fødsel innebærer for mange sterke følelser av både glede, spenning, engstelse og ambivalens. Noen vil oppleve det vi kaller barseldepresjon, som preges av en følelse av nedstemthet og håpløshet.

Mamma Mia er laget for å gi deg best mulig kunnskap, trygghet og støtte under graviditeten og som nybakt mamma. Samspill mellom deg og barnet i magen, og mellom deg og partneren er en viktig del av programmet.

Gå til selvhjelpsprogrammet Mamma Mia

Riktig informasjon til riktig tid

Mamma Mia følger deg fra uke 22 i svangerskapet og til babyen er 6 måneder, og er laget for å gi deg riktig informasjon til riktig tid.

Du melder deg på ved å oppgi e-postadresse. Programmet vil deretter kontakte deg via e-post, hver gang en ny programdag er klar for deg. Du vil bruke ca. 10-15 minutter per gang.

Mamma Mia passer for alle gravide, alle som nettopp har født og for alle partnere. Det passer like godt for førstegangsfødende som for deg som har barn fra før. Og for deg som ikke har en partner å støtte deg til.

Kvalitetssikret og faglig forankret

Mamma Mia er basert på forskning og klinisk erfaring innen spedbarns helse og psykisk helse, og tilbyr kvalitetssikret informasjon som er faglig forankret. Tilbakemeldinger fra gravide og nybakte mødre har stått sentralt i utviklingen av programmet. Et av målene er å bidra til å hindre barseldepresjon.

Mamma Mia er laget av Changetech AS i samarbeid med Regionsenter for barn og unges psykiske helse sør og øst (RBUP). Norske Kvinners Sanitetsforening eier og har gjennom flere år støttet utviklingen av programmet økonomisk med midler fra Scheiblers Stiftelse og egne fond.

Gå til selvhjelpsprogrammet Mamma Mia