Les mer om barnet

UpToDate:

Developmental-behavioral surveillance and screening in primary care

Overview of expressive language delay (“late talking”) in young children

Patient information: Colic (excessive crying) in infants (Beyond the Basics)

School readiness

 

Helsenorge:

Barn

Fysisk aktivitet og barns motoriske utvikling

Utvikling av smak

 

Kunnskapsoppsummeringer:

Bryanton, J., & Beck, C. T. (2010). Postnatal parental education for optimizing infant general health and parent-infant relationships. Cochrane Database of Systematic Reviews, (1), CD004068. http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD004068/frame.html

Moore ER, Anderson GC, Bergman N. Early skin-to-skin contact for mothers and their healthy newborn infants. Cochrane Database Syst Rev 2007;(3):CD003519.  Tilgjengelig fra: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD003519.pub2/abstract;jsessionid=21D33CE120CF5E5AE83A649623C20D77.d01t04

Underdown, A., Barlow, J., Chung, V., & Stewart-Brown, S. (2006). Massage intervention for promoting mental and physical health in infants aged under six months. Cochrane Database of Systematic Reviews, (4), CD005038 http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD005038/frame.html

Zoritch, B., Roberts, I., & Oakley, A. (2000). Day care for pre-school children. Cochrane Database of Systematic Reviews, (3), CD000564 http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD000564/frame.html

Artikler:

Bell,S M & Ainsworth, M.D.S; Crying and maternal responsiveness. Child Development 1972, 43, 1171- 1190

Bowlby J. Attachment and loss: bd 1 Attachment. New York 1969: Basic books

Christensson K. Fathers can effectively achieve heat conservation in healthy newborn infants. Acta Paediatr 1996;85(11):1354-60

Harlow H.F. The Nature of Love. American Psychologist 1958, 13, 673-685. Tilgjengelig fra: http://psychclassics.yorku.ca/Harlow/love.htm#f1

 

Andre ressurser:

Godt samliv [Internett]. Bufetat, 2010 [Hentet 2013- 03-20]. Tilgjengelig fra: http://www.bufetat.no/godtsamliv/mer/

Sosial støtte og ensomhet [Internett] Folkehelseinstituttets faktaark. [Hentet 2012- 03-07] Tilgjengelig fra: www.folkehelseinstituttet.no

Mobbing i barnehagen [Internett] Foreldreutvalget for barnehager 2012. [Hentet 2013- 04-04] Tilgjengelig fra:

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=4&ved=0CE0QFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.fubhg.no%2Fgetfile.php%2F1924778.1843.tetfdbvpqa%2FMobbing%2Bi%2Bbarnehagen%2B(bokm%25C3%25A5l).pdf&ei=IxNUUYU8yYPiBPfwgNAN&usg=AFQjCNFdY2SP6HfUYgdl6KADG0l855c8mQ&bvm=bv.44342787,d.bGE

Mobbing i barnehagen – et hefte for deg som arbeider i barnehagen [Internett] Barne- og familiedepartementet (årstall ikke oppgitt). [Hentet 2013- 04-04]. Tilgjengelig fra: http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Barnehager/mobbing_skjerm_bokm.pdf

Manifest mot mobbing 2011-2014 (2011). Et forpliktende samarbeid for et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø. [Internett] [Hentet 2013- 04-04]. Tilgjengelig fra:

http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Grunnskole/Manifest_mot_mobbing2011_2014_hefte_web.pdf

Kunnskapsdepartementet (2011). Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Myrhaug HT, Helseth S, Håvelsrud K, Kirkehei I, Kjellemyr GT, Steen-Johnsen J, Aas-Jakobsen E. Behandling av spedbarnskolikk. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 14 – 2009. Tilgjengelig fra: http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Behandling+av+spedbarnskolikk.6526.cms

 

 

Sentrale bøker:

Nugent K N, Morell A; Your baby is speaking to you. A visual guide to the amazing behaviors of your newborn and growing baby. NY, 2011, Houghton Mifflin Harcourt

Moe V, Slinning K, Bergum Hansen M. Håndbok i sped- og småbarns psykiske helse. Oslo 2010, Gyldendal Akademisk

Ulvund S E, Forstå barnet ditt 0-8 år. Cappelen Damm 2009

Field T. The Amazing Infant. Blackwell Publishing 2007

Tetzhner, S.v. Utviklingspyskologi 2. utgave Gyldendal Akademisk 2012

Siegel, D & Bryson T P, The Whole Brained Child. 12 Revolutionary Strategies to Nurture Your Child’s Developing Mind, Survive Everyday Parenting Struggles, and Help Your Family Thrive. Delacorte Press 2011

Karp, H. The Happiest Toddler on the Block: The New Way to Stop the Daily Battle of Wills and Raise a Secure and Well-Behaved One-To Four-Year-Old. Bantam 2004