Les mer om graviditet

Retningslinjer:

Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen (IS-1179) Helsedirektoratet, 2005

Arbeidstilsynets faktaside: graviditet og arbeidsmiljø 

 

Helsenorge:

Graviditet og fødsel

 

Kunnskapsoppsummeringer:

Stade BC,  Bailey C, Dzendoletas D,  Sgro M, Dowswell T, Bennett D (2009): Psychological and/or educational interventions for reducing alcohol consumption in pregnant women and women planning pregnancy. Cochrane
Database of Systematic Reviews. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD004228.pub2/abstract

Lumley J,  Chamberlain C, Dowswell T, Oliver S, Oakley L, Watson L (2009: Interventions for promoting smoking cessation during pregnancy. Cochrane
Database of Systematic Reviews. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD001055.pub3/abstract.

Jahanfar S, Janssen PA, Howard LM, Dowswell T ( 2013): Interventions for preventing or reducing domestic violence against pregnant women. Cochrane Database of Systematic Reviews. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD009414.pub2/abstract

Dennis CL, Ross LE, Grigoriadis S (2007): Psychosocial and psychological interventions for treating antenatal depression. Cochrane Database of Systematic Reviews. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD006309.pub2/abstract

Matthews A, Dowswell T, Haas DM,  Doyle M,  O’Mathúna DP, (2010): Interventions for nausea and vomiting in early pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD007575.pub2/abstract

Marc I,  Toureche N, Ernst E, Hodnett ED,  Blanchet C, Dodin S,  Njoya MM (2011) Mind-body interventions during pregnancy for preventing or treating women’s anxiety. Cochrane Database of Systematic Reviews. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD007559.pub2/abstract

Khianman B, Pattanittum P,  Thinkhamrop J, Lumbiganon P (2012): Relaxation therapy for preventing and treating preterm labour. Cochrane Database of Systematic Reviews. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD007426.pub2/abstract

 

 

Sentrale bøker:

 

Broden, M. Graviditetens möjligheter : en tid då relationer skapas och utvecklas. Stockholm, 2004. Natur och kultur

Moe V, Slinning K, Bergum Hansen M. Håndbok i sped- og småbarns psykiske helse. Oslo 2010, Gyldendal Akademisk

Eberhard-Gran, M. & Slinning, K. Nedstemthet og depresjon i forbindelse med fødsel. Oslo: 2007 Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Brudal, L. Fødselens psykologi. Oslo 1983. Aschehoug forlag.
e-bok