Kurs 3.nov: Tilknytningsteori i arbeid med små barn og deres familier – Om bruk av Circle of Security (COS) – Trygghetssirkelen

oktober 20, 2014

Kurset har som målsetting å forankre tilknytningsteori fagutøveres daglige arbeid. Begrepet tilknytning er nå blitt et hyppig anvendt begrep. Det er viktig å kvalitetssikre bruken av tilknytningsbegrepet gjennom en dypere forståelse av hva tilknytning er.

 

Les mer om kursinnhold, se programmet og meld deg på via RBUPS kurskalender.

Om forfatter:

Kommenter

*