Kjønnslemlestelse og fødselsproblemer

juni 24, 2013

Det er en statistisk sammenheng mellom kjønnslemlestelse og fødselsrelaterte problemer. Det er konklusjonen i en rapport fra Kunnskapssenteret (30.04.2013).

Sammenlignet med kvinner som ikke var kjønnslemlestet, var kjønnslemlestede kvinner mer enn dobbelt så ofte utsatt for fødselsrelatert blødning og de hadde mer enn tre ganger større risiko for å få en vanskelig fødsel. Resultatene viste videre at det var større risiko for langvarig fødsel, rifter og behov for instrumentell forløsning for kjønnslemlestede kvinner.

Studiene som var med i  meta-analysen inkluderte kvinner med ulike typer kjønnslemlestelse, og resultatene viser at alle typer omskjæring  ser ut til å være assosiert med komplikasjoner.

Les rapporten her.

 

 

Om forfatter:

Kommenter

*