Internasjonal konferanse om for tidlig fødte barn

november 07, 2013

27. og 28. november arrangerer Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns pyskiske helse konferanse for alle som jobber med fortidlig fødte barn.

Konferansen vil ta for seg temaer som hjernens utvikling og kognitiv funksjon, risiko for utviklingsavvik og psyksisk helse hos fortidlig fødte barn i tillegg til å ha fokus på intevensjoner for å styrke foreldre- barn samspill hos denne sårbare gruppen barn allerede fra fødselen av. Konferansen har også tre workshops med fokus på praktisk arbeid og oppfølging av premature.

Kommenter

*