Helhetsvurdering

juni 17, 2013

I kronikken «Når diagnoser gjør blind» i Tidskrift for den norske legeforening (mai, 2013) setter Kirkengen og Thornquist fokus på hvordan det å sette diagnoser på barn for raskt, kan gjøre at man overser viktige faktorer som har betydning for barnets helse og liv.

Det er viktig å ivareta helheten og undersøke omsorgen barnet får, og hvordan forhold i familien kan ha betydning for barnets atferd og signaler.  Les kronikken her.

Om forfatter:

Kommenter

*