Erfaringsseminar 14.nov ASQ og ASQ:SE

oktober 20, 2014

Mange har sett behovet for mer systematisk kartlegging av vansker hos de minste barna. Foreldrebasert kartlegging synes å styrke foreldrene i deres deltakelse på helsestasjoner, i barnehager, i barnevernet, i spesialisthelsetjenesten og i PP-tjenesten rundt i landet. På RBUP anbefaler vi alltid at bruk av kartleggingsverktøyene ASQ og ASQ:SE gjøres etter grundig opplæring, og vi anbefaler alle som bruker disse verktøyene å delta på våre erfaringsseminar for både faglig oppdatering og at vi som bruker det kan komme sammen og drøfte utfordringer vi står i.

Les mer om kursinnhold, se programmet og meld deg på via RBUPS kurskalender.

Om forfatter:

Kommenter

*