5 måneder: individuell konsultasjon (evt gruppekonsultasjon)

Utføres av helsesøster

FORELDREVEILEDNING:

Spør foreldrene om det er temaer som de ønsker å ta opp. Ta utgangspunkt i barnets og familiens behov, helse, utvikling og livsvilkår.

Foreldres trivsel og psykiske helse

Samspill

Amming, evt. morsmelkerstatning

Behov for D-vitamintilskudd i form av tran eller dråper

Vurdere informasjon om fast føde

Barns miljø og sikkerhet, 0-6 måneder

Bevegelsesutvikling

Tannhelse: tannpuss

Søvn

HELSEUNDERSØKELSER OG VAKSINER:

Vekt, lengde om hodeomkrets

Psykomotorisk utvikling

Språkutvikling

Vaksine, se FHIs nettsider

GENERELL OBSERVASJON:

Vold, overgrep, omsorgssvikt