4 måneder: gruppekonsultasjon

Utføres av helsesøster og evt. fysioterapeut

FORELDREVEILEDNING:

Spør foreldrene om det er temaer som de ønsker å ta opp. Ta utgangspunkt i barnets og familiens behov, helse, utvikling og livsvilkår.

Samspill mellom barn og foreldre

Amming, evt. morskmelkerstatning

Behov for D-vitamintilskudd i form av tran eller dråper

Infeksjonssykdommer (feber og øvre luftveisinfeksjoner)

Tannhelse: tannpuss

Søvn

Barns miljø og sikkerhet, 0-6 måneder

Ulykker/skader

Rusmiddelbruk (alkohol og andre rusmidler)

Røykfrie barn og inneklima

Informasjon om barnehageplass

Vaksineinformasjon

HELSEUNDERSØKELSER OG VAKSINER:

Vekt, lengde og hodeomkrets. På indikasjon eller etter foreldrenes ønske.

 

GENERELL OBSERVASJON:

Vold, overgrep og omsorgssvikt