3 måneder: individuell konsultasjon

(Utføres av helsesøster)

FORELDREVEILEDNING:

Spør foreldrene om det er temaer som de ønsker å ta opp. Ta utgangspunkt i barnets og familiens behov, helse, utvikling og livsvilkår.

Foreldres trivsel og psykiske helse

Samspill og kommunikasjon mellom barn og foreldre

Amming, evt. morsmelkerstatning

Behov for D-vitamintilskudd i form av tran eller dråper

Stimulering av språkutvikling

Bevegelsesutvikling

Barns miljø og sikkerhet, 0-6 måneder

Stell og håndtering

Ernæring

Barnets behov og praktisk omsorg

Tannhelse

Søvn

Sosialt nettverk

Vaksineinformasjon

HELSEUNDERSØKELSER OG VAKSINER:

Vekt, lengde og hodeomkrets

Hode: form (skjevhet torticollis), vurdere henvisning til fysioterapeut

Syn, hørsel, språk, kontakt

Psykomotorisk utvikling: oppmerksomhet, kontaktevne, responsivt smil

Motorisk utvikling

Psykososial utvikling

GENERELL OBSERVASJON:

Vold, overgrep, omsorgssvikt

VAKSINASJON:

DTP, Hib og Polio