15 måneder: Individuell konsultasjon

Utføres av helsesøster

FORELDREVEILEDNING:

Spør foreldrene om det er temaer som de ønsker å ta opp. Ta utgangspunkt i barnets og familiens behov, helse, utvikling og livsvilkår.

Samspill mellom foreldre og barn

Kosthold og måltidsvaner

Tannpuss

Barns miljø og sikkerhet, 6 måneder-2 år

Barnehage

 

TEMAER ETTER INDIVIDUELL VURDERING:

Tobakksfritt miljø

Familiesituasjon, søsken

 

HELSEUNDERSØKELSER OG VAKSINER:

Vekt og lengde

Barnets helse og allmenntilstand

Psykomotorisk utvikling: fin- og grovmotorikk

Vaksine, se FHIs nettsider

 

GENERELL OBSERVASJON:

Vold, overgrep og omsorgssvikt

Vaksine, se FHIs nettsider