4 år: individuell konsultasjon

Utføres av helsesøster

FORELDREVEILEDNING:

Spør foreldrene om det er temaer som de ønsker å ta opp. Ta utgangspunkt i barnets og familiens behov, helse, utvikling og livsvilkår.

Samspill: sosial og emosjonell kontakt

Kosthold og måltidsvaner

Bevegelsesutvikling

Søvn og søvnvaner

Barns seksuelle utvikling

Barns miljø og sikkerhet, 4-6 år

Mobil- og skjermbruk

Bruk av sosiale medier

Rusmiddelbruk (alkohol og annen rusbruk)

Tobakksfritt miljø

Barnehage og skoleforberedelse

HELSEUNDERSØKELSER OG VAKSINER:

Vekt og høyde

Barnets helse- og allmenntilstand

Syn, hørsel og språk:

Hud

Psykomotorisk utvikling: bevegelsesmønster, gå, løpe, hoppe, tegne