6 uker: individuell konsultasjon

(Utføres av helsesøster og lege)

FORELDREVEILEDNING:

Spør foreldrene om det er temaer de ønsker å ta opp. Ta utgangspunkt i barnets og familiens behov, helse, utvikling og livsvilkår.

TEMAER SOM BØR TAS OPP:

Samspill mellom barn og foreldre

Foreldres trivsel og psykiske helse (samliv)

Informere om barnevaksineprogrammet

Amming evt. morsmelkerstatning

Ernæring/Vitaminer

Behov for D-vitamintilskudd i form av tran eller dråper

Bevegelsesutvikling

Søvn og sovestilling

Barns miljø og sikkerhet, 0-6 måneder

Barnestell

Ulykker/Skader

TEMA ETTER INDIVIDUELL VURDERING:

Tobakksfritt miljø

HELSEUNDERSØKELSER OG VAKSINER:

Vekt og hodeomkrets, evt. lengde

GENERELL OBSERVASJON:

Vold, overgrep, omsorgssvikt

GENERELL VURDERING:

Ernæringsstatus

Syn: blikkontakt, skjeling

Psykomotorisk utvikling: oppmerksomhet, mulig smil, hørselreaksjon, bevegelsesmønster

Hudfarge/perifer sirkulasjon

Pustemønster

Gjennomgang av familiens sykehistorie, svangerskap og fødsel

Gjennomgang av helsekortet: funn som gir grunnlag for oppfølging føres opp

Hørsel: Hørselsreaksjon

Utvikling og kontakt; Sosial kontakt og motorikk

SPESIELL OPPMERKSOMHET:

Hud: utslett, skurv, sår, fødselsmerker, ikterusm cyanose, blekhet

Hode: hodeomkrets, form sømmer, fontanelle, observer skjevhet (torticollis)

Syn: Rød refleks, blikkontakt, skjeling (strabisme)

Munnhule: anomalier, sopp

Hjerte: rytme, bilyder, perifer sirkulasjon, evt. lyskepuls dersom bilyd. Lytter med stetoskop (auskultasjon). Sjekker for blålig misfarging av huden og slimhinnene (cyanose) og økt trettbarhet.

Luftveier: respirasjonsfrekvens, hørbar pust, anstrengt pust, auskultasjon. Lunger: Sjekker for økt respirasjonsfrekvens (tachypnea) SKAL DET I GRØNT MED?

Abdomen: navle (obs granulom), lever, milt, oppfylninger

Genitalia: vaginalåpning, testikler i skrotum, penis (anomalier), brokk

Nevrologi: tonus i fleksorer (traksjon) og ekstensorer (holdt med ryggen opp). Symmetri av moro- og gripereflekser.

Hofter: hudfolder, benlengde, abduksjon, Ortolanis eller Barlows test. Hofter, ben og armer: undersøker bevegelser

Ekstremiteter og rygg: bevegelsesutslag, feilstillinger, myk fot uten fikserte feilstillinger

Munnhule: sopp (trøske) og misdannelser

Vaksine, se FHIs nettsider

Evt. Hep B og BCG til risikogrupper eller bare: Vaksine, se FHIs nettsider