12 måneder: Individuell konsultasjon

Utføres av helsesøster og lege

FORELDREVEILEDNING:

Spør foreldrene om det er temaer som de ønsker å ta opp. Ta utgangspunkt i barnets og familiens behov, helse, utvikling og livsvilkår.

Samspill mellom foreldre og barn

Amming, evt. morsmelkerstatning

Fast føde

Behov for D-vitamintilskudd i form av tran eller dråper

Bevegelsesutvikling (aktivitet og lek)

Søvn

Vekt, lengde og hodeomkrets

Tannhelse: tannpuss

Vaksinasjoner

Infeksjoner (luftveier mv)

Barns miljø og sikkerhet, 6 måneder-2 år

Barnehage

 

TEMA ETTER INDIVIDUELL VURDERING:

Tobakksfritt miljø

 

GENERELL OBSERVASJON:

Vold, overgrep og omsorgssvikt

 

GENERELL VURDERING:

Ernæringsstatus/ kroppsproporsjoner

Psykomotorisk utvikling: Oppmerksomhet, kontakt, samspill, språk, bevegelsesmønster

Hudfarge/perifer sirkulasjon

Pustemønster

 

SPESIELL OPPMERKSOMHET:

Hud og underhud: farge (blek), utslett, sår, blødninger, lymfeknuter, kuler

Hodet: omkrets, form (skjevhet) sømmer, fontanelle

Øyne og syn: blikkontakt, skjeling, plukker små gjenstander med vanlig synsavstand

Hørsel: snur seg til lyd, normal språkutvikling

Hjerte: rytme, bilyder, perifer sirkulasjon, evt. lyskepuls dersom bilyd.

Luftveier: respirasjonsfrekvens, hørbar pust, anstrengt pust, auskultasjon

Abdomen: lever, milt, oppfylninger

Genitalia: vaginalåpning, testikler i skrotum, brokk

Hofter: hudfolder, benlengde, abduksjon

Ektremiteter og rygg: bevegelsesutslag, feilstillinger

Psykomotorisk utvikling: bevegelsesmønster, krabber, setter seg opp og sitter med rett rygg, trekker seg opp til stående, skifter fra hånd til hånd, pinsettgrep

Munnundersøkelse: tannstatus, hygiene, sår, sopp

Vaksine, se FHIs nettsider