2 år: individuell konsultasjon

Utføres av helsesøster og lege

FORELDREVEILEDNING:

Spør foreldrene om det er temaer som de ønsker å ta opp. Ta utgangspunkt i barnets og familiens behov, helse, utvikling og livsvilkår.

Foreldrenes psykiske helse og trivsel (familieforhold, sosialt nettverk)

Kosthold, måltidsvaner

Tannhelse: Tannpuss (smokk- og fingersuging)

Fysisk aktivitet og lek (utendørsaktiviteter, stillesitting m.m.)

Mobil- og skjermbruk

Bruk av sosiale medier

Barnets seksuelle utvikling

Barns miljø og sikkerhet, 2-4 år

Rusmiddelbruk (alkohol og andre rusmidler)

 

TEMAER ETTER INDIVIDUELL VURDERING:

Tobakksfritt miljø

Søsken og evt. søskensjalusi

HELSEUNDERSØKELSER OG VAKSINER:

Vekt og høyde

 

GENERELL VURDERING:

Ernæringsstatus/kroppsproporsjoner

Psykomotorisk utvikling

Hudfarge/perifer sirkulasjon

Pustemønster

 

GENERELL OBSERVASJON:

Vold, overgrep og omsorgssvikt

 

SPESIELL OPPMERKSOMHET:

Hud og underhud: farge, utslett, sår, blødninger, lymfeknuter, kuler

Øyne og syn: Skjeling, plukker små gjenstander med vanlig synsavstand

Hørsel og språk

Normal språkutvikling

Munnhule: tannstatus, hygiene, sår, sopp

Hjerte: rytme, bilyder, perifer sirkulasjon, evt. lyskepuls dersom bilyd.

Luftveier: respirasjonsfrekvens, hørbar pust, anstrengt pust, auskultasjon

Abdomen: lever, milt, oppfylninger

Genitalia: testikler i skrotum

Psykomotorisk utvikling: bevegelsesmønster, gangmønster, håndfunksjon, oppmerksomhet, kontakt, samspill, språk