10 måneder: Individuell konsultasjon (evt gruppekonsultasjon)

Utføres av helsesøster

FORELDREVEILEDNING:

Spør foreldrene om det er temaer som de ønsker å ta opp. Ta utgangspunkt i barnets og familiens behov, helse, utvikling og livsvilkår.

Samspill mellom foreldre og barn

Amming, evt. morsmelkerstatning

Fast føde

Behov for D-vitamintilskudd i form av tran eller dråper

Tannhelse: tannpuss

Søvn

Bevegelsesutvikling

Barns miljø og sikkerhet, 6 måneder-2 år

Rusmiddelbruk (alkohol og andre rusmidler)

 

HELSEUNDERSØKELSER OG VAKSINER:

Vekt, lengde om hodeomkrets

Barnets helse og allmenntilstand

Syn: Ser barnet? Interesse for gjenstander i rommet? Skjeling?

Hørsel: reagerer adekvat, snur hodet etter lyd.

Språk: språkuttrykk

Psykomotorisk utvikling: Observere barnet under aktiviteter med tanke på temperament, oppmerksomhet, fin- og grovmotorikk

 

GENERELL OBSERVASJON:

Vold, overgrep og omsorgssvikt