6 måneder: Individuell konsultasjon

Utføres av helsesøster og lege

FORELDREVEILEDNING:

Spør foreldrene om det er temaer som de ønsker å ta opp. Ta utgangspunkt i barnets og familiens behov, helse, utvikling og livsvilkår.

Foreldres trivsel og psykiske helse

Samspill mellom barn og foreldre

Amming, evt. morsmelkerstatning

Introduksjon av fast føde

Behov for D-vitamintilskudd i form av tran eller dråper

Tannhelse: tannpuss

Søvn

Bevegelsesutvikling

Barns miljø og sikkerhet, 0-6 måneder

Foreldrenes mobil- og skjermbruk

Bruk av sosiale medier

 

HELSEUNDERSØKELSER OG VAKSINER:

Vekt, lengde og hodeomkrets

 

GENERELL OBSERVASJON

Vold, overgrep og omsorgssvikt

 

GENERELL VURDERING:

Ernæringsstatus/kroppsproporsjoner

Psykomotorisk utvikling: oppmerksomhet, kontakt, språk (lydmønster), kroppskontroll, bevegelsesmønster

Hudfarge/perifer sirkulasjon

Pustemønster

 

SPESIELL OPPMERKSOMHET:

Hud/underhud: farge, utslett sår, blødninger, lymfeknuter, kuler

Hodet: omkrets, form sømmer, fontanelle. Observert skjevhet (torticollis)

Øyne: blikkontakt, skjeling

Hjerte: rytme, bilyder, perifer sirkulasjon, evt. lyskepuls, dersom bilyd

Luftveier: respirasjonsfrekvens, hørbar pust, anstrengt pust, auskultasjon

Abdomen: lever, milt, oppfylninger

Genitalia: vaginalåpning, testikler i skrotum, brokk

Hofter: hudfoler, benlengde, abduksjon

Ekstremiteter og rygg: bevegelsesutslag, feilstillinger

Psykomotorisk utvikling: holder hodet og kroppen rett når sitter på fanget, står når holdes, håndgrep, symmetrisk bevegelsesmønster

Munnundersøkelse: undersøk munnhule og tenner